Jag är över 25 år

Som medlem i Senses Wineclub godkänner du att ta emot alkoholreklam från Senses Wineclub.

Dina uppgifter lagras med modern informationsteknik för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden vad gäller distribution och service. Dina personuppgifter lämnas ej ut till tredje part utan behandlas konfidentiellt enl PUL (personuppgiftslagen). Du kan som medlem bli erbjuden varor eller tjänster från Oenoforos AB och Carovin AB eller företag knutna till oss. Du kan alltid avsäga dig ditt medlemskap genom att maila till info@senseswineclub.se

Här kan du läsa mer om hur Senses Wineclub hanterar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen - PUL.