Senses Wine Club - VINKLUBBEN - OM OSS - GDPR

                                General data protection regulation

Vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter från och med den 25 maj 2018.
 
Senses Wineclub organisationsnummer: 556731-0767

Vi har tidigare skickat dig nyhetsbrev, vintips, inbjudningar till vinmässor och vinprovningar. Vi hoppas att du har uppskattat informationen och att du vill fortsätta ta emot sådan information. Vi skickar det här integritetsmeddelandet för att påminna dig om att du när som helst kan avprenumrera från dessa utskick genom att klicka på ”Avregistrera”, längst ner i utskicket. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi genast att upphöra med att skicka dig information.

Ändamål: För att informera dig om vår verksamhet, nyheter och evenemang.

Behandlingar som utförs: Utskick av nyhetsbrev, vintips, inbjudningar.Kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress och eventuell del av personnummer. 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra och kommunicera våra tjänster och produkter till dig. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken. Vi kommer årligen att skicka dig en påminnelse och fråga om du fortfarande är intresserad av att ta emot utskick. Du kan också när som helst avprenumerera från utskicken genom att använda den länk som finns i utskicken. Om du avprenumererar kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.]

Kontaktinformation
Senses Wineclub
organisationsnummer 556731-0767
c/o Oenoforos AB
Box 24005
10450 Stockholm

Tel: +468-50551500
info@senseswineclub.se  

PERSONUPPGIFTSPOLICY

INLEDNING
Senses Wineclub AB, org. Nr: 556731-0767. Senses Wineclub AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i samband med de tjänster som erbjuds, nyhetsbrev, vintips, vintips på sms, inbjudningar, resor och tävlingar. Senses Wineclub ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn beskriver Senses Wineclubs behandling av dina personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att Senses Wineclub hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för Senses Wineclubs verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, m.m.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Senses Wineclub. Information om hur du kontaktar Bolaget finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan. 

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, DEN LAGLIGA GRUNDEN, VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH LAGRINGSPERIODEN

Ändamål          
För att administrera användarkonto och för att kunna skicka erbjudanden till dig, för att förbättra vår service.

Behandlingar som utförs
Nyhetsbrev, vintips, tävlingar, inbjudningar till vinmässor och vinprovningar. 
Kategorier av personuppgifter
• Namn
• E-postadress
• Personnummer
• Adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in information som du uppgett genom att du i kommunikation med oss själv uppgett dina personuppgifter. Vi samlar även in information som vi får när du använder vår hemsida genom cookies.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? 
Endast anställd personal hos Oenoforosgruppen.  

Laglig grund: Berättigat intresse.

Automatiserat beslutsfattande: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter.

Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte tillhandahålla tjänsten. Vi värnar om din integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@senseswineclub.se så tar vi bort din information.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att du är intresserad av att ta emot utskicken.Vi kommer årligen att skicka dig en påminnelse och fråga om du fortfarande är intresserad av att ta emot utskick. Du kan också när som helst avregistrerar från utskicken genom att använda den länk som finns i utskicken. Om du avregistrerar kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.]

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
Du äger rätt att:
- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag).
- att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
- invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
- få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
-Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta Senses Wineclub via info@senseswineclub.seoch få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. 

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord.

För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som medarbetare lämnar kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till Bolagets servrar.]

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

6 ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY
Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör några ändringar i personuppgiftspolicyn kommer Senses Wineclub att publicera dessa ändringar på www.senseswineclub.se. Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. 

7 KONTAKTINFORMATION
Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:
Senses Wineclub, org. nr 556731-0767
Kontaktuppgifter: info@senseswineclub.se
Adress: Karlavägen 108, 
SE-115 26 Stockholm, Sweden
Telefonnummer: 08 505 515 00

Personuppgiftspolicyn antogs den 25 maj 2018.

Ta del av våra senaste nyheter, vintips, vinprovningar och mässor. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera
Välkommen! Senseswineclub.se innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Jag är över 25 år